Hình vẽ mô tả cơ chế hiệu ứng Hall trên một thanh Hall kim loại. Ảnh: PeoMay 03, 2013 at 07:00AM Nguồn tin hình ảnh trong ngày tại Wikipedia